Ana Sayfa > Coğrafya > Dağlar

Dağlar

28 Aralık 2008
Yorumlar Bugün 5, toplam 44.039 okunmaCoğrafya

Nevşehir’de dağların oluşumu III. Jeolojik zamana rastlar. Alp kıvrımlaşması sırasında Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu dağları şekillenirken ortaya çıkan sıkışmalara Orta Anadolu’da yükselme ve çökmeler meydana gelmiştir. Çöken kesimde yer alan Nevşehir toprakları, III. Jeolojik zamanda göl suları altında kalmıştır. Daha sonra yörede yoğun volkanik ve tektonik hareketler olmuş, il alanının önemli bir bölümü lav ve tüflerle kaplanırken diğer yandan yeni kırılmalar ve püskürtmelerle dağlar şekillenmiştir. İldeki başlıca dağlar aşağıda sıralanmıştır.

Erdaş Dağı : 1982 m.yüksekliğindeki bu dağ ilin en yüksek noktasıdır. Nevşehir’in güneybatısındaki bu dağ, Niğde topraklarında geniş ve yüksek kütleler oluşturan Melendiz ve Hasandağı eteklerine kadar uzanan Kızılırmak platosu üzerindedir. Bir yanardağ olan Erdaş kütlesi, genellikle %20′nin üzerinde bir eğime sahiptir. Dağ, İklim bakımından sert, toprak bakımından da sığ olduğu için çıplak bir görünüme sahiptir.

Hodul Dağı: En yüksek noktası 1949 m. olan bu dağ sırası, ilin doğusunda yer alır. Derinkuyu ilçesinin doğusundan başlayan sıra, daralıp genişleyerek doğu ve kuzeydoğu yönünde uzanır. Kızılırmak’a karışan akarsuların açtığı vadilerle derin bir biçimde parçalanan dağ, volkanik bir yapıya sahiptir. Erciyes yanardağının püskürttüğü lav ve tüflerin birikmesiyle meydana gelmiştir. Aynı zamanda Nevşehir-Kayseri sınırını çizen Hodul dağı, akarsu vadileri ve çöküntü alanlarının yakınınında %20′nin üzerinde eğimli yamaçlara dönüşmektedir.Genekli bitki örtüsünden yoksun olan dağın eteklerine doğru bozkur ardıç, meşe, alıç, ahlat gibi ağaç türleri ile bazı otsu bitkilere rastlanmaktadır.

Kızıldağ: İlin kuzeyinde Kozaklı yöresi ile Kızılırmak vadisini birbirinden ayıracak şekilde doğu-batı yönünde uzanan bu dağ 1,768 m yüksekliğindedir. Doğal Örtüsü bozkır bitkilerinden oluşmaktadır.

Hırka Dağı: Yüksekliği 1,683 m.olan bu dağ, ilin kuzeyinde Gülşehir ile Hacıbektaş arasında yükselmekte ve doğu-batı yönünde Kızılırmak vadisine paralel olarak uzanmaktadır. Zirvesi çıplak ve kayalık olan dağın eteklerinde bozkır bitkileri, kuzey yamaçlarında ise meşe ormanları görülmüktedir.

Oylu Dağı: Nevşehir’in doğusunda kalan Oylu dağı, 1,642 m.yüksekliğindedir. Uzun yıllar eğimi az olan yamaçlarında ve üzerindeki düzlüklerde tarım yapılmıştır. Bitki örtüsü, bozkır bitkileri yanında meşe, ardıç, alıç, ahlat gibi ağaçlardan oluşmaktadır.

Kermil Dağı: Nevşehir’in doğusunda, Ürgüp yolu kenarındadır. En yüksek noktası 1,486 m ile Beşik Kaya ve 1,516 m.ile Çıplak Tepedir. Genelikle bitki örtüsünden yoksundur ve tüf tabakası açığa çıkmaya başlamıştır.

Uçhisar(Akdere) Dağı: Kermil dağının güneybatısında aynı silsile üzerinde yer almaktadır. Bitki örtüsünden tümüyle yoksun olan dağ 1,543 m.yükseliğindedir.

Topuz Dağı: Ürgüp’ün doğusundan başlayarak bir sıra halinde Hodul Dağı’na kadar uzanır. Orlama Yüksekliği 1,600 m.olan dağ, birçok tepeden meydana gelmektedir. Üzerinde yer yer meşe toplulukları yanında ahlat, alıç, ardıç gibi ağaç türleri ile bozkır bitkileri bulunmaktadır.

Ziyaret (İdiş) Dağı: En yüksek noktası 1,581 m.olan dağ, ortalama %50 eğime sahiptir. İlin kuzeydoğusunda yükselen bu dağ silsilesinin güney ve doğu kenarı Kızılırmak’a dayanır. Ziyaret dağı genel itibariyle bitki örtüsünden yoksundur. Kuzey yamaçlarında meşe topluluklarına rastlanmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen ağaçlandırmalarla bitki örtüsü bir ölçüde zenginleşmiştir.

Bu dağların yanısıra, ilin genel yapısına uygun “kepez” diye tabir edilen,volkanik hareketler sonucu oluşmuş düz tepeler vardır. Akkepez, Karakepez, Ortakepez, Bucakkepez bunların başlıcaları olarak sayılabilir.

Share
Kaynak » Yerel Gündem 21 - Kapadokya Mevcut Durum Raporu 2002
 1. ezgi
  22 Kasım 2010 - 20:21 | #1

  nevşehirin en önemli dağı hangisidir???

 2. nezaket
  03 Aralık 2011 - 10:07 | #2

  dağlardan en önemlisi hodul dağıdır çünkü 1949 metre.1949 metre olmasına rağmen her insan oradan düşüp öle bilir.

 3. nezaket
  03 Aralık 2011 - 10:09 | #3

  sence en kötü dağ hangisidir****

 4. nezaket
  03 Aralık 2011 - 10:09 | #4

  bence hiçbiri@nezaket

 5. berat
  03 Aralık 2011 - 10:11 | #5

  hihi ne güzel cevapladınız şimdi benb sorayım dağların isimleri nelerdir

 6. nezaket
  03 Aralık 2011 - 10:12 | #6

  söylüyorum.erdaş dağı,hodul dağı,

 1. Henüz geri izleme yapılmamış.