YAHUDİ GERÇEĞİ

Söz sizde, duyarsız, tepkisiz kalmayın !

YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen sametseyhan » 10.09.2006, 21:36

Arkadaşlar uzun bir yazı dizisi olacak ama çok faydalı bilgiler var içinde okumanızı şiddetle tavsiye ederim...

BU KONUYU AÇMAKTAKİ AMACIM : Öncelikle bu konuyu açarken tek bir hedefim vardı;insanları bilinçlendirmek.Türk insanının atalarından aldığı belli başlı değerler vardır.O da insanları sevmek,sevmek ,sevmek.Osmanlı devleti bizlere bunu miras bıraktı ve bu yüzden bizler kimseye düşmanlık besleyemiyoruz. Ama şu da bir gerçek,düşmanlarımız her zaman bizleri arkamızdan vurmuştur.Tarihini bilen her Türk genci düşmanlarını iyi analiz eder.

YAHUDİLERİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREBİLMEK : Yahudilerin gerçek amacı dünyayı ele geçirmek.Ama öncelikle FIRATTAN,SÜVEYŞ KANALINA KADAR OLAN YERİ ELE GEÇİRMEK gerek.Çünkü Tevrat böyle emrediyor. Dikkat edin sınırları bizim topraklarımızdan geçiyor.Şu veya bu şekilde,o veya başka ülke ülkemizi mutlaka istila edecektir.Ama bu vatan ALLAH'ın izniyle asla bir işgal görmeyecektir. Bu yüzden düşmanlarımız iyi analiz etmeliyiz. İnşallah biz yanılıyoruzdur.

[img width=139 height=141]http://img46.imageshack.us/img46/3892/siyonyidizi1me3.jpg[/img]

SİYONİZM NEDİR : Siyonizm,Kudüsteki Siyon Tepesinin adından gelir.Yahudi halkının Filistin'e dönme umudu,yahudi düşüncesinin sürekli bir yönüdür;bu düşünce Mesih'in geri gelme düşüncesinden ayrılmaz.(Bilmeyenler için söyleyelim.Yahudilerde Mesih inancı çok önemlidir.Mesih'in gelme amacı,dünyada bir yahudi devleti kurmaktır.Hatta İsrail kurulduğu zaman yahudi gazeteleri "Mesih'in Ayak Sesleri" başlığını atmışlardır.)
Burada "Siyonizm Nedir" sorusunun cevabını kısaca yazdık.Peki ama bu fikir neden ve kim tarafından ortaya atıldı?


[img width=175 height=179]http://img46.imageshack.us/img46/913/theodorherzi1zd6.jpg[/img]

SİYONİZM KİM TARAFINDAN ORTAYA ÇIKARILDI : Siyonizm 19.yy sonlarında Avusturyalı gazeteci Theodor Herzl(1860-1904) tarafından ortaya atıldı.Ama ortaya atılmakla kalmadı,yahudi camiası tarafından kabul gördü.Herzl'in 1896 yılında yazdığı kitabı Der Judenstaat(Yahudi Devleti) ve 1897 yılında yazdığı,Die Welt(Dünya) gazetesi,1897 yılında Basel'de toplanan 1.Dünya Siyonist kongresi'nde savunulan düşüncelerin kaynağı oldu.Herzl için siyonizm'in babası desek,herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
Peki siyonizm aslında Theodor Herzl tarafından mı ortaya çıkarıldı?Bu düşüncenin bir geçmişi yok muydu?


[img width=174 height=199]http://img74.imageshack.us/img74/1092/siyonuclu1mv1.jpg[/img]

SİYONİZM NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI : Yahudiler MS. 71 yy.da Romalılar tarafından yurtlarından çıkarıldılar.Ve bu yüzden Kudüse dönme hayaliyle yaşadılar.XIX.yy'daki "ulusların uyanışı" yahudi ulusçuluğunun canlanması için elverişli koşullardan biriydi;1881'den sonra,Rusya'daki yahudi kırımının artması bunu hızlandırdı.Ama Siyonizm'in asıl amacı bunla sınırlı kalmayacak.
Siyonizm'in gerçek amacı,dünyayı ele geçirmektir.Bu onlar için değiştirilmiş Tevratın bir emridir.[img width=139 height=167]http://img348.imageshack.us/img348/3641/kutsalkitap1kh1.jpg[/img]

SİYONİZM VE ÜSTÜN IRK İNANCI : "Siz Allah'ın,Rabbin oğullarısınız.
Çünkü sen,Allah'ın,Rabbe mukaddes
bir kavimsin ve Rab üzerinde olan bütün kavimlerden üstün olarak,
kendine has bir kavim olmak üzere,
seni seçti."
(Tevrat,Tesniye Bölümü,14/2)

"Ve Allah'ın Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin,
gözün onlara acımayacak."
(Tevrat,Tesniye Bölümü,7/16)
Ayetlerde görüldüğü gibi Yahudiler kendilerini Allah'ın oğlu ve diğer insanlardan üstün görüyor.


[img width=150 height=192]http://img165.imageshack.us/img165/3671/haham1cr0.jpg[/img]

DEĞİŞTİRİLMİŞ TEVRAT : Hahamlar,kendi görüşleri doğrultusunda tahrif ettikleri Tevrat'a,
Yahudilerin sahip oldukları üstün ırk
inancını da eklemiştir.Yahudiler üstün ırk inancına önceden de sahiptiler.
Kabbala(Yahudi geleneklerinin ve ideolojisinin yer aldığı kitap),üstün ırk inancı üstüne kurulmuştu.
Fakat Tevrat,insanların eşitliğini söylüyordu.Hahamlar ise Tevrat'ı değiştirip,içine üstün ırk inancını yerleştirmişlerdir.Yahudiler Allah'ın seçtiği ve üstün kıldığı bir kavimdir ve yeryüzü onlara aittir.Oysaki diğer insanlar ise onlara göre hayvandır.
Bu sapkın inanış Tevrat,Talmut ve Kabbalada vardır.


[img width=162 height=226]http://img109.imageshack.us/img109/5492/haham31an1.jpg[/img]

ÜSTÜN IRK İNANCINI BİR  DE KENDİ AĞIZLARINDAN DİNLEYELİM : Başka bir kaynakta Yahudilerin ağzından kendi üstün ırk fikirleri."Tanrı tüm evreni dört temel ayırım yani,mineral,bitki,hayvan ve insan üzerine kurmuşsa da,aslında beşinci bir türün var olduğu yazılmıştır.Bu da Am İsrael,yani Yahudilerdir.O'nun dördüncü türden,konuşanlar topluluğu insanlardan ayıran mesafe,
insanı hayvandan ayıran mesafeden daha az değildir."
(Rav Yoel Kahn,"La cinquieme dimension" Rencontres Habad no.25,1989,sf.15)
Yahudilerin bitmek bilmez kibirlerinin nereden geldiğini kendi gözlerimizle görmüş olduk.


[img width=139 height=167]http://img168.imageshack.us/img168/8107/kutsalkitap1pe3.jpg[/img]

VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR VE DÜNYA KRALLIĞI : "O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük
kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız.Ayak tabanlarınızın bastığı her yer sizin olacak.Sınırınız çölden Lübnan'dan ırmaktan,Fırat ırmağından garp denizine kadar olacaktır.Önünüzde kimse duramayacak,Allah'ınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır."
(Tevrat,Tesniye Bölümü,12/25)
Sınırları bile belli değiştirilmiş Tevrat'ın ayetlerinde.


[img width=216 height=200]http://img165.imageshack.us/img165/1792/vaadedilmis1nc4.jpg[/img]

KRALLIĞIN SINIRLARI : Hahamlar Tevrat'a sapkın üstün ırk inançlarını eklerken,bu ırkın yaşayacağı topraklara sınırlarını çizmeyi de unutmamışlardır.Tevrat'a göre Allah,Yahudilere Kenan diyarını vaat etmiştir.Yahudi dünya gerçekleşmeden önce,bu topraklarda sadece Yahudilerin yaşadığı bir devlet kuracaklarıdır.Bu devlet büyük dünya krallığının merkezi ve idare yeri olacaktır.
İşlerini inanarak yapan Yahudiler tüm dünya için tehlikedir.


[img width=142 height=191]http://img165.imageshack.us/img165/8216/aslan1ox0.jpg[/img]

KRALLIĞIN SINIRLARINI BİR DE KENDİ AĞIZLARINDAN DİNLEYELİM : Theodor Herzl(1887)

"Kuzey sınırlarımız Kapadokya'daki dağlara kadar dayanır.Güneyde de Süveyş Kanalı'na .Sloganımız,David ve Solomon'un Filistin'i olacaktır."

David Ben Gurion(1948)

"Filistin'in bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir.Yahudi halkının,gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir iş daha vardır.Nil'den Fırat'a kadar."
Sınırları bizim vatanımızdan da geçiyor.Dikkatli olmalıyız.Vatanımız her an işgal tehdidi altındadır.
SİYONİZM'DE EMİR-KOMUTA ZİNCİRİ

ÜÇ KABBALİST VE SANHEDRİN : "Kabbala kitaplarının metinleri semboller ile doludur.Her devirde bunların manasını bilen üç Yahudi büyüğü bulunur.Bunlardan ölenin yerine bir alt kademeden en iyisi seçilir,diğer ikisi tarafından esrara vakıf edilir."(Türk Mason Dergisi,sayı 21,sf.1095)
Siyonizm emir-komuta zincirinin tepesinde ki güç bu haham topluluğudur.Üç Kabbalist ve Sanhedrin tüm Yahudi organizasyonlarının,İsrail Devleti dahil,bağlı oldukları haham topluluğudur. 
Masonlar kendi dergilerinde liderlerini böyle anlatmış.


SANHEDRİN : Sanhedrin üyeleri,Kabbala eğitimi almış olan hahamların arasından seçilir.Sanhedrin 70 Kabbalist hahamdan oluşmaktadır.Bu sayı titizlikle korunur.Ölen hahamın yerine yeni bir tanesi seçilir.Üç Kabbalist ise, bu haham topluluğunun üzerinde, Siyonizm'in emir-komuta zincirinin tepesinde yer alır.Tevrat'ı değiştirip bugünkü haline getirenler,bu Kabbalist hahamlardır.
Sanhedrin Kabbalistlerin bir alt basamağını oluşturuyor.


MASONLARIN BAĞLILIĞI : Masonluğun Kabbalizme olan sadakati, Yahudi büyüklerinin dünya masonları üzerinde hiyerarşik bir yapı oluşturmasını sağlamaktadır.Bu durumda masonluk stratejisin yönlendirenlerin üst derecede ki Yahudi Kabbalistler olduğu ortaya çıkıyor.
Bütün Yahudi organizasyonlarının ve Masonluğun Kabbalistlere bu denli bağlı olmaları,Siyonizmin emir-komuta zincirinin temelinde Kabbalanın bulunduğu ortaya çıkıyor.
Dünya Yahudilerinin liderleri Üç Kabbalistler.


B'NAİ B'RİTH : "B'nai B'rith,Birleşmiş Milletlerde yer alan çok sayıda üyesiyle Yahudi organizasyonlarının koordine edildiği bir merkez olarak bilinir.İsrail'in menfaatleri ve Yahudilerin genel sorunlarının halli için ülke liderleriyle iletişim kurar."(Encyclodia Britannica c.3,sf.819)
Sadece Yahudilerin üye olabildiği dünyanın en etkili Siyonist teşkilattır. 1843'te 12 Alman Yahudi tarafından New York'ta resmileştirilen bu örgütün temel amacı,Siyonizm'in dünya çapındaki menfaatlerini sağlamaktır.
B'nai B'rith Sanhedrin'in bir alt bsamağındadır.


II.DÜNYA SAVAŞINDAKİ ROLLERİ : II:Dünya savaşı sırasında B'nai B'rith başkanı Henry Mosky,1942'de Alman Yahudisi Nahum Goldman,İsrail Cumhurbaşkanı Weizman ve Siyonist lider Wise ile gizli plan yapmış.Amerikanın Siyonizm'i açık destekleme kararını almışlardır."(The Lobby,Edward Tiunan,sf.23)
Zaten aşikar olan bu bilgiyi,belgelerle kanıtlanmıştır.Amerika tam bir Siyonizm destekçisidir.
Amerika yıllardır açık bir şekilde Siyonizm'i desteklemiştir.


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER : B'nai B'rith,Masonluk ve Bilderberg gibi Siyonist teşkilatların beynidir.Bunlarla işbirliği içinde dünya siyaseti ve ekonomisini yönlendiren kritik kararlar alır.Tüm Yahudi organizasyonları B'nai B'rith'e bağlıdır.Böylece örgüt bütün Yahudilerin ve özellikle İsrail'in çalışmalarından ve karşılaştıkları sorunlardan anında haberdar olur.Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de en önemli noktalarda bulunan üyeleri sayesinde uluslararası kararları istediği şekilde yönlendirir.İletişim kurulan bu liderlerin kimler olduğunu tahmin etmek güç değil.Birleşmiş Milletlerde önemli üyeleri vardır.

BİLDERBERG GRUP : Biderberg Grup 1954 Mayısı'nda Hollanda'nın Osterbeek kentindeki Bilderberg Oteli'nde toplanan bir grup Yahudi tarafından kuruldu.Grubu tasarlayıp oluşturan asıl kurucu İsveç Franmasonluğu'nda üstad-ı azamı Yahudi din adamı Joseph Retinger'dir.Bu gizli grubun finansmanının önemli bir kısmını Amerika'daki Yahudi Rockefeller Vakfı tarafından karşılanır.Diğer finansör ünlü Yahudi banker Rothschild ailesidir.Bilderberg çok ulusulu hükümet gibidir.
Rockefeller ve Rothschild ailesinin olmadığı bir masonik kuruluş yoktur.


BİLDERBERG GRUP : Gizli yönetim merkezi diğer Yahudi örgütlerinde olduğu gibi İsrail'dedir.İsrail'de toplanan ve 70 baş hahamdan oluşan Sanhedrin,örgüt hiyerarşisinin en yukarı noktasında bulunur.Merkezden Bilderberg'i yönlendirenler,hahamlar ve 33. dereceden masonlar arasından seçilir.Bilderberg toplantılarına kadınlar giremez.Göstermelik olarak Margeret Thatcher toplantılara çağırılmıştır.
Doğal olarak merkezleri İsrail'dedir.


KISACA AMAÇLARI : Gizli bir masonik teşkilat olan Bilderberg'in en belirgin özelliği,devletlerin kilit noktalarında görev yapan üst düzey Masonları bünyesinde toplamış olmasıdır.Bilderberg,Yahudi Dünya Devleti'ni kurabilmek amacıyla ihtilaller düzenlemek,devletler kurmak veya yıkmak gibi çok önemli roller üstlenmiştir.İrlanda'nın Dublin şehrinde çıkan "Newa Nation" isimli dergi,Ocak 1964 tarihli sayısında Bilderberg Grup hakkında şu bilgileri vermektedir."Bir Dünya Devlet'i kurmak için bilderberg teşkilatı,B'nai B'rith tarikatı ve diğer gizli Yahudi teşkilatları ile gayet sıkı işbirliği yapmaktadır."

[img width=168 height=201]http://img178.imageshack.us/img178/4171/mason1sk6.jpg[/img]

MASONLUK : "Bize verilen sırları,kalbimizin en derin köşelerinde saklamalıyız.Bir ölü kadar sessiz,bir mezar kadar ketum olmalıyız." (Mimar Sinan s.7,sf.14)
Bir masona masonluğun ne olduğunu sorduğunuzda,onlar size sadece bir  yardımlaşma derneği olduğunu söyler. Halbuki,gerçek farklıdır. Onlar yardım kurumu değildir. Çoğu insan da bu yüzden hayal kırıklığına uğruyor.Bu durum Mimar Sinan dergisinde nasıl anlatılmış."Masonluğu bir yardım kuruluşu olarak görüp bu tür çalışmaları bulamayınca hayal kırıklığına uğramak devamsızlığın başlıca nedeni oluyor."(Mimar Sinan s.30,sf.11)
Mimar Sinan,Türkiye'de ki Masonların dergisidir.


[img width=139 height=141]http://img178.imageshack.us/img178/1063/siyonyidizi1ab8.jpg[/img]

YAHUDİLİK-MASONLUK İLİŞKİSİ : Masonluğu en tehlikeli hale getiren de Yahudilerle olan ilişkisi. "Yahudisiz hiçbir Mason locası yoktur. Yahudi sinagoglarında hiçbir mezhep mevcut değildir.Orada Masonlarda olduğu gibi yalnız semboller vardır.Bundan dolayı da İsrail Mabedi bizim tabii müttefikimizdir." (Akasya Mason Dergisi s.62,sf.24
"Ritüellerimizde Tevrat'tan sayısız alıntılar mevcuttur."(Mimar Sinan Dergisi s.47,sf.39) Masonluk için rahatlıkla söyleyebiliriz ki,Masonluk aslında bir Yahudi tarikatıdır.Yahudilerin bütün dünyaya hükmetmesi mümkün değildir çünkü sayıları çok azdır.Bu yüzden de diğer insanları kandırarak kendi taraflarına çekiyorlar.Bunu yapmalarının sebebi ise, ana tarafından Yahudi olmayan bir insanın asla Yahudi olamamasıdır. Bu yüzden de Masonluk gibi saçmalığı çıkararak,insanları Yahudi yerine,Yahudi köpeği yapmaktadırlar.


[img width=155 height=139]http://img180.imageshack.us/img180/5756/ucanwashington1du2.jpg[/img]

MASONLUK VE DİN : "İlkel toplumlar acizdirler, aczleri dolayısıyla etraflarındaki kuvvetleri ve hadiseleri ilahlaştırmışlardır. Masonizm ise insanı ilahlaştırmıştır." (Selamet Mahfilinde Üç Konferans sf.51) Görüldüğü gibi Masonlukta ALLAH inancı yoktur.Masonlar kendilerini Tanrılaştırmışlardır.Bu da yine bir Yahudi inanışıdır. Kabbala insanı ilahlaştıran bir kitaptır.
Washington'un kendini ilahlaştıran bir resmi.
Masonluğun temel amacı Yahudilere hizmettir.Ama bunu sadece üstler bilir.


[img width=164 height=156]http://img180.imageshack.us/img180/4516/lions1tv8.jpg[/img]

ROTARY VE LİONS KLÜPLERİ :  "Rotary ve Lions klüpleri Masonik esaslıdır.Bu klüpler Masonik ideallerin aracı olarak kullanılırlar ve yöneticilerin çoğu Masondur." (Historia Hors Serie,no.30,sf.19)
  Lions ve Rotary kulüpleri bir üst teşkilat olan Masonluk için eleman yetiştirirler. Lions ve Rotary kulüpleri kendi bölgesi içinde zengin,kültürlü, kaliteli,halkı etkileyebilecek insanları seçer.
Rotary ve Lions Masonik esaslı bir kuruluştur


[img width=172 height=178]http://img78.imageshack.us/img78/5571/rotary1za5.jpg[/img]

MASONLUĞUN ANA OKULU : Bu kulüplerin sayısı çoktur ve kurulduğu yerin zenginlerini sisteme katmaya çalışırlar.Sisteme giren insanları Masonluk için eğitirler. Sisteme cevap verenleri de bir üst basamak olan Masonluğa kabul ederler. Tabi Mason olan insan bütün maneviyatını satmış bir bedenden başka bir şey değildir. Böylelikle Yahudiler içimize kadar girmiş olur ama insanlar fark etmez.
Masonluğa adam yetiştiren okullardır adeta.


[img width=139 height=141]http://img180.imageshack.us/img180/6517/siyonyidizi1pm0.jpg[/img]

GERÇEK AMAÇLARI : Hemen hemen bütün Yahudiler bu kulüplere üyedir. Yöneticiler Mason ve Yahudilerden oluşmaktadır. Gerçek amaçları da; Yahudi öğretilerini tıpkı Masonluk gibi gizlice ve telkin yöntemiyle insnalara aşılamak ve anti-semitik hareketleri önlemek için insanları uyutmaktır. Üst düzey insanları ele geçirince,tüm köşe başlarını tutmuş oluyorlar.

ARKADAŞLAR DAHA BİRÇOK ŞEY VAR YAZ YAZ BİTMİYOR BUNLAR HAKKINDA. SON OLARAKTA BİZLERİ İLGİLENDİREN BİR KAÇ ŞEY EKLEYİP BİTİRECEM.

YAHUDİ ŞİRKETLERİ (sadece amblemlerini koyuyorum)

[img width=727 height=571]http://img247.imageshack.us/img247/9639/yahudioi5.png[/img]

(kusura bakmayın hepsine tek tek link almak uzun sürecekti bende hepsini bir arada topladım küçük oldu biraz ama neyse.)

TÜRKİYE YAHUDİLERİ

EĞİTİM ALANINDA :
· Kemal GÜRÜZ: YÖK Başkanı

· Kemal ALEMDAROĞLU: İstanbul Üniversitesi Rektörü

· Seha TİNİÇ: KOÇ Üniversitesi Rektörü

· Erdoğan TEZİÇ: Galatasaray Üniversitesi Rektörü

· Lale DURUİZ: Bilgi Üniversitesi Rektörü

· İlter TURAN: Bilgi Üniversitesi Eski Rektörü

· Sabih TANSEL: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü 

· Üstün ERGÜDER: Boğaziçi Üniversitesi Eski Rektörü

· Tunç EREM: Marmara Üniversitesi Rektörü

· Mahir TOKAY: Guzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu

· Fevziye HANİM: Isik Lisesi'nin kurucusu
BASIN ALANINDA:
· Fazli Necip Bey: Yeni Asir'in Kurucusu

· Dinc BİLGİN: Sabah Gazetesinin Kurucusu

· Erol ve Sedat SİMAVİ: Hurriyet gazetesi'nin sahipleri

· Ahmet Emin YALMAN: Vatan gazetesinin kurucusu

· Abdi IPEKÇİ: Milliyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni

· Ferit SAHENK: NTV'nin Sahibi

SANAT ALANINDA :
· Leyla GECER: Dunyaca unlu soprano

· Cemil İPEKÇİ: Unlu Modaci

· Dede Cemil İPEKÇİ: Turkiye'de Ilk sinemanin kurucusu

· Halide Edip ADIVAR: Yazar

· Orhan PAMUK: Yazar

DEVLET ALANINDA :
· Rahşan ECEVİT: Bülent Ecevit'in karisi

· Tansu ÇİLLER: Eski Başbakan

· Ismail Cem İPEKÇİ: Disisleri Bakani (Dedelerinden Biri Hahamdır)

· Kemal DERVİŞ: Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı

· Mustafa SUPHİ: Türkiye Komünist Partisinin Kurucusu

· Sevinç İNÖNÜ: Erdal İnönü'nün Karısı

· Şükrü Sina GÜREL: Devlet Eski Bakanı

· Behice BORAN: Türkiye İşçi Partisi Eski Genel Başkanı

· Sabih KANADOĞLU: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

· Gazi ERÇEL: Merkez Bankası Eski Başkanı

· Faik ÖZTRAK: Hazine Müsteşarı

· Tacan İLDEM: Cumhurbaşkanlığı Sekreteri

· Fatin Rustu ZORLU: Menderes Hukumeti'nde Bakan

· Dr. Sefik HÜSNÜ: Cumhuriyet Tarihinin İlk Sosyalistlerinden

· Feriha SANERK: İlk Kadin Emniyet Müdürü

· Osman KAPANİ: Demokrat Parti MilletvekiliSİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ :
· ÇYDD: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

· ÇEV: Çağdaş Eğitim Vakfı

· TÜSİAD: Türkiye İş Adamları Derneği

· YASED: Uluslar Arası Yatırımcılar Derneği

· TESEV: Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Vakfı

İŞ DÜNYASI :
· Koç Grubu: Vehbi Koç Türktür. Eşi ve çocuklarının eşleri Yahudidir.

· Tan Ailesi: YKM'nin Sahipleri

· Çukurova Grubu: Karamehmet Türktür. Eşi ve çocuklarnın eşleri Yahudidir.

· Nedim ESGİN: Arçelik Genel Müdürü

· Jan NAHUM: Tofaşın Eski Ceo'su

· Can PAKER: Henkel Yönetim Kurulu Başkanı

· Zafer İNCECİK: Siemens Yönetim Kurulu Başkanı

· Doğus Grubu

· Eczacıbaşı
SON OLARAK BİRDE ÜZEYİR GARİH CİNAYETİ İLE İLGİMİ ÇEKEN BİR YAZI VAR ONU YAZMAK İSTİYORUM.

ÜZEYİR GARİH CİNAYETİ : Garih de diğer dindaşları gibi kendi ülkesine, zorunlu olarak vergi ödüyordu.Ne var ki, klasik Yahudi genlerinin etkisiyle bir süre sonra ödediği miktarın çokluğundan şikayet edip, indirime gidilmesini istemişti. Elbette Kabul edilmez olan bu teklif tereddütsüz reddedildi ve Üzeyir Garih için yaşamın tehlikeli ve kaypak olan günleri başladı. İşte tam bugünlerde, ortağı Alaton ile yurtdışında emniyetli bir yerde istişare edilip, yeni vasiyetler düzenlendi.
Bütün Yahudi İşadamları İsrail'e yıllık haraç verirler.


ZOR DURUMU : Garih yaşadığı ülke ile, mensup olduğu etnik kökenin açıklarını ve güç noktalarını çok iyi biliyordu. Vergi vermemek için başka, ancak yerli bir birime müracaat etti.Ama kendisini Yahudilere karşı koruyacak bu yerli derinlik, daha çok büyük bir delik açmış, Garih’i emmeye başlamıştı. Bundan da rahatsız olan Garih,tüm legal ve illegal kanalları denedi. Ancak bütün bunlara rağmen, verdiği haraç eksilmedi.
Olacakları engellemeyi başaramadı.NASIL İNFAZ EDİLDİ : Garih vurulduktan sonra gözcü ve bıçaklayan iki kişi onun üzerinde, kendilerine tarif edilen şekilde çalışmaya başladılar. Talmud’ta belirtildiği gibi, arkadan kalbine kadar ulaşacak bir darbe vurdular. Sonra kücük ve sivri bir bıçak ile her iki gözünü deldiler. Eski Ahit buna ‘göz akıtma’ diyordu ve dinden çıkanlara uygulanan bir cezaydı bu. Ne yazık ki otopsi
kayıtlarına geçmeyecekti bu yaralar. Zaten bütün bunlar ilk etapta görülmesin diye ceset ters çevrildi. Ve sol diz kapağı da tam altından keskin ve kalın olan bıçakla parçalandı. Bu da ‘Yahudilik davasından dışarı adım atmanın’ cezasıydı.Not:Bu konu hakkında bir söylenti daha var ki o da Garih'in Müslüman olduğu...
sametseyhan
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 70
Kayıt: 11.08.2006, 00:03
Konum: Topaklı


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen paye_ » 11.09.2006, 00:37

kardes ellerıne saglık cok guzel bı paylasım yav baya yahudı varmıs turkıyede hıc ummadıgım ınsanlar cıktı
paye_
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 831
Kayıt: 01.09.2006, 23:06
Konum: istanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen (Gs)Fatma » 11.09.2006, 13:57

paye_ yazdı:kardes ellerıne saglık cok guzel bı paylasım yav baya yahudı varmıs turkıyede hıc ummadıgım ınsanlar cıktı


paye bu konuda ben de şaşkınım.mesela ben halide edip adıvarın yahudi olacağına ihtimal veremiyorum..
(Gs)Fatma
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 2476
Kayıt: 17.02.2006, 15:25
Konum: Nevşehir/Çankırı


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen paye_ » 11.09.2006, 14:19

atalarımız bosa soylememıs ummadıgın tas bas yara dıe :p
paye_
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 831
Kayıt: 01.09.2006, 23:06
Konum: istanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen (Gs)Fatma » 11.09.2006, 14:24

paye_ yazdı:atalarımız bosa soylememıs ummadıgın tas bas yara dıe :p


bence onunla bi alakası yok....
ben hâlâ halide edip adıvarın yahudi olamayacağı gerçeğini savunuyorum... [-( [-X =;
(Gs)Fatma
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 2476
Kayıt: 17.02.2006, 15:25
Konum: Nevşehir/Çankırı


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen sametseyhan » 11.09.2006, 19:43

cimbomlufatma yazdı:bence onunla bi alakası yok....
ben hâlâ halide edip adıvarın yahudi olamayacağı gerçeğini savunuyorum... [-( [-X =;


valla fatma sen olmayacağını savunsanda gerçekten halide edip yahudidir. burda onu yermek amaçlı değilde tanıtmak amaçlı söylüyorum. aslında babası bir yahudi dönmesidir. kendiside hayatı boyunca masonlarla ilişki içinde olmuştur. zamanında AMERİKAN MANDASINI savunan biri olduğu içinde Atatürkle araları bozulmuştur.  ayrıca kendisi ingiliz edebiyatı profesörüdür...
sametseyhan
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 70
Kayıt: 11.08.2006, 00:03
Konum: Topaklı


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen sami » 11.09.2006, 19:57

evet su anda yahudiler amaclarının %50 sine ulaşmış gibiler hitler ne kadar haklıymış bile denile biliyor..
dünyanın en zengini türkiyede yatırım yapan büyük şirketlerin çoğu yahudi..
ama bence sunu biz iyi anlsak bizim için daha iyi olacak herkes ideolojisini çok güzel şekilde yürütüyo ya biz TÜRK lerin ideolojisi nedir bağımsız gelişmiş ve üst düzey bir toplum haline gelmek ama türkiye bağımsızlıgını yetirecek nerdeyse bir a.b dir tuturduk onun beşinden gidiyoruz..
halbuki biz bağımsız kurulmuş bir devletiz ve hiç bir birliğe girmeyiz biz m.ö ki yıllardan en eski medeniyewetlerden biriyiz o zaman dan beri benliğimizi yitirmemişiz ama şu anda bizi özentiler kayıp etmekte... hiç bir zaman türk oldugumuzu eve bizim ideolojilerimizin daha büyük olduğunu unutmamalıyız bence kurulacak bir birleşmir türkler birliği dünyayı yerinden oynatacağı gibi türkleri bir araya toplayıp onların ne kadar büyük olduğunu açık ca ortaya koyacaktır türk deyince akla sandece t.c üzerinden yaşayanların sayısı gelmiyor asyada bir sürü
türkiye bağımsızdır bağımsız kalacak

MEHMET AKİF ERSOYUN DEDİĞİ GİBİ

BEN EZELDEN BERİ HÜR YAŞARIM HÜR YAŞARIM
HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ ŞAŞARIM
           
Bu sadece t.c için geçerli değil t.d (türk dünyası) için geçerlidir
sami
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 2518
Kayıt: 11.02.2006, 21:58
Konum: Nevşehir


1 kez teşekkür etti.
1 mesajına 1 teşekkür aldı.

Ynt: YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen sami » 12.09.2006, 13:12

işte yeni düna düzeni yahudilerin faliyelerini nasıl ilerlettikleri hakkında birazdaha bilgi

http://ultrashare.net/hosting/fl/001783cb2c/

slyt ı izleyin isterseniz
sami
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 2518
Kayıt: 11.02.2006, 21:58
Konum: Nevşehir


1 kez teşekkür etti.
1 mesajına 1 teşekkür aldı.

Ynt: YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen anka567 » 12.09.2006, 13:45

gerçekten bende şaşırdım bazılarına ama o kadar yakınımıza kanımıza işlemişler ki duydugumuzda şaşırıyoruz
anka567
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1890
Kayıt: 13.02.2006, 12:59
Konum: NEVŞEHİR....


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: YAHUDİ GERÇEĞİ

Mesajgönderen eray_kamil » 12.09.2006, 14:17

anka567 yazdı:gerçekten bende şaşırdım bazılarına ama o kadar yakınımıza kanımıza işlemişler ki duydugumuzda şaşırıyoruz


evet aynen öyle oluyor...
eray_kamil
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 2377
Kayıt: 16.03.2006, 19:39
Konum: Nevşehir


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.


Sonraki

Dön Tepkiler-Boykotlar-Duyarlılıklar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir