>>>>>NEŞET ERTAŞ(Söylediği Bütün Türkü Sözleri)

Yöremize Özgü Türkülerimiz ve Bunların Oluşum Hikayeleri

Ynt: ______NEŞET ERTAŞ____(Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen cengiz » 27.07.2006, 04:00

Garibin dünyada

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Garibin dünyada yüzü gülemez
Her zaman işleri zordur garibin
Sever sever sevdiğini alamaz
Bülbül kimin işi zordur garibin

İniler arı gimi gendinden geçer
Her çiçek bağrına bir yara açar
Bir bina yapsa da çabucak uçar
Böyle kara bahtı vardır garibin

Garibin yüzüne gülen bulunmaz
Gül olsa pazarda alan bulunmaz
Garibin derdinden bilen bulunmaz
Dünyası başına dardır garibin

________________________________________


Gel Yanıma Gel

Söz-Müzik Neşet Ertaş

O şirin sözlerine
Hayranım gözlerine
Bakma el sözlerine
Gel yanıma gel gel

Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
Gel yamma gel gel

Tomurcuk nağmelerin
Çözüver düğmelerin
Göreyim siğnelerin
Gel yanıma gel gel

Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
Gel yamma gel gel

________________________________________

Geleli Gülmedim

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Geleli gülmedim ben bu cihana
Çektiğim ah ile zardır yareden
Giriftar olmuşum da (of...) bunca
Çektiğim ah i1e zardır yareden

Benmiyim dünyada bir bahtı kara
Tabipler derdime bulmuyor çare
Muhtaç etmen beni zalim kula
Kula muhtaç olmak zordur yareden

Ararım derdime bir çare yoktur
Anladım evvelden böyledir taktir
Ele düğün bayram bana haktır
Ne çekilmez kahrın vardır yareden
 

 
cengiz
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1353
Kayıt: 14.02.2006, 11:25
Konum: İstanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: ______NEŞET ERTAŞ____(Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen cengiz » 27.07.2006, 04:02

Gelin Dostlar

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Gelin muhabbet edek
Hak muhabbettendir muhabbet haktan
Biz de bilenlerin yolundan gidek
Hak muhabbettendir, muhabbet Hak'tan

Muhabbetinen dost yanına varılır
Muhabbetinen dost cemali görülür
Muhabbetinen can alınır verilir
Hak muhabbettendir, muhabbet Hak'tan

Muhabbettir yerin göğün direği
Aşkı olmayanın yanmaz yüreği
Muhabbetinen yakın eden ırağı
Hak muhabbettendir, muhabbet Hak'tan

Garibim muhabbet Hak'tır Hak olur
Muhabbet edenler paktır, pak olur
Muhabbetin nimetleri çok olur
Hak muhabbettendir, muhabbet Hak'tan

________________________________________
Gönül arz eyliyor

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Gönül arz eyliyor dostu görmeyi
Engel bırakmıyor buna ne dersin
Eller bana mesken bağı hurmayı
Eldeki tükenen una ne dersin

Kimisi dünyada muradın almış
Kimi zevk ü sefa keyfine dalmış
Kimi dert elinden çaresiz kalmış
Biçare dolanır buna ne dersin

Kimi yaptığına öğünür durur
Kimi pişman olmuş döğünür durur
Kimi bağrı yanmış göğünür durur
Kerem gibi yarar kula ne desin

Kimi datlı dilli güler yüzlüdür
Kimi taştan katı ağır sözlüdür
Sormayın garibe derdi gizlidir
Başındaki binbir hala ne dersin

________________________________________

Gönül Dağı

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Gönül Dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar di1 gizli gizli

Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçanın gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yo1 vardır görülmez
Gönülden gönüle yol gizli gizli

Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku cana batarken
Cümle alem uykusunda uyurken
Kimseler görmeden gel gizli gizli
  
cengiz
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1353
Kayıt: 14.02.2006, 11:25
Konum: İstanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: ______NEŞET ERTAŞ____(Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen cengiz » 27.07.2006, 04:04

Gönül ne gezersin

Söz-Müzik Pir Sultan-M.Ertaş

Yar ey Gönül ne gezersin seyran yerinde
Ah Alemde herşeyin var olmayınca
Yar ey Olura olmaza da sırrını çezme ey
İki başlı muhib yar olmayınca

Varıp bir kimsenin kuyusun kazma
İçine düşersin de yolundan azma
Olura olmaza dost deyip geçme
Kıymatını bilir de yar olmayınca

________________________________________

Gönül yarin bulmayınca

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Gönül yarin bulmayınca
Muradını almayınca
O yar benim olmayınca

Gülemem gülemem
Ben o yarsız olamam
Olamam olamam
Ben o yarsız olamam

Aktı gözüm seller gibi
Yandı bağrım çöller gibi
Susuz kalmış güller gibi

Solamam solamam
Ben o yarsız olamam
Olamam olamam
Ben o yarsız olamam

Yar gönlümde bilmeyince
Garip gönlüm gülmeyince
Yar yanımda olmayınca

Ölemem ölemem
Ben o yarsız olamam
Olamam olamam
Ben o yarsız olamam

________________________________________

Gör ki felek

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Gör ki felek bize neler eyledi
Attı gurbet ele parelerimiz aman aman...
Bir kimse bulamadım derdim söyledim
Gel tabib incitme yarelerimiz of of...

Aşkın çileleri doldu eksildi
Hasret gönlümün yayı asıldı
Kime dost dedimse umutlarım kesildi
Her yandan kesildi çarelerimiz of of...

Garibim gönlüm gamda efkarda
Yüce dağlar perde oldu arada
Ölürüm kurtulmam ben bu yarada
Dost olan bağlasın karalarımız of of...


 
cengiz
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1353
Kayıt: 14.02.2006, 11:25
Konum: İstanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: ______NEŞET ERTAŞ____(Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen cengiz » 27.07.2006, 04:07

Gülüşün gülden güzel

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Gülüşün gülden gözel
Sevdiğim gönülden gözel
Severim kıskanırım
Ben seni elden güzel

Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Senin üçün terk ederim
Büsbütün bu dünyayı

Gözlerin aklımı aldı
Beni sevdana saldı
Canım asıldı kaldı
Zülfün telinden güzel

Saçlarını bağrıma ser
Kollarını boynuma sar
Gel derdime derman ver
Datlı dilinden güzel

Bülbül kimin zar edip
Garip bağrımı nar edip
Kollarım kemer edip
Saram belinden güzel

________________________________________

Gurbet Elde

Söz-Müzik

Gurbet elde yollarımız bağlandı
Durnalar ne haber yaran ne haber
Hasretinle garip bağrım dağlandı
Durnalar ne haber yardan ne haber

Yüce dağlar başı boran mı kar mı
Durnalar o yardan bir haber var mı
Yardan ayrılması size de zor mu
Durnalar ne haber yardan ne haber

________________________________________

Gurbet Ele Düştü

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Gurbet ele düştü bizim yolumuz
Seyir ettim bizim eller görünmez
Gam elinden çok perişan halimiz
Biçare gönlümü eyler bulunmaz

Ben göreli Mecnun oldum Leyla'yı
Gönül yıkma seviyorsan Mevla'yı
Yunus gibi gezdim yedi deryayı
Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz

Uzadı sıladan bizim yolumuz
Eşe dosta malum olsun halimiz
Korkarım gurbette kalır ölümüz
Garibin derdine ağlar bulunmaz
 
 
cengiz
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1353
Kayıt: 14.02.2006, 11:25
Konum: İstanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: ______NEŞET ERTAŞ____(Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen cengiz » 27.07.2006, 04:12

Güzel Şah'tan

Söz-Müzik Kul Hüseyin-N.Ertaş

Güzel Şah'tan bize bir dolu geldi
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver
Hünkar Hacı Bektaş Veli'den geldi
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Payım gelir erenlerin payından
Muhammet neslinden Ali soyundan
Kırkların içtiği engür suyundan
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Herkes sevdiğini bilir sesinden
Dostun muhabbeti beni has eden
Salman'ın keşkülünü doldur bu sudan
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

________________________________________

Güzele bakması

Söz-Müzik Ali İzzet-N.Ertaş

Güzele bakması çok güzel derler
Güzellere güzel güzel bakmak güzeldir
Güzel yar sevenler cennetlik olur
Güzel ile sohbet etmek güzeldir

Güzelin gün doğar güzel kaşında
Güzelin inci var güzel döşünde
Güzel ile güzel sofra başında
Güzel ile lokma yemek güzeldir

Güzelin nur damlar yanaklanndan
Güzelin bal akar yanaklanndan
Güzelin güzel tut parmaklanndan
Güzellere hizmet etmek güzeldir

Güzellere bakan gözler ağrımaz
Güzel seven ölür amma çürümez
Al' İzzet'i güzellerden farımaz
Güzelleri candan sevmek güzeldir

________________________________________
Halime Gız

Söz-Müzik

Halime gız çay aşağı gidiyor
Kaşıyınan gözü ge1 ge1 ediyor
Kardaşları yanı sıra gidiyor
Usul boylarına kurban olayım

Sallan da boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım

Fistan giymiş etekleri göğ idi
Anan yodlu kimden aldın öğüdü
Evvel küçüğü idi şimdi büyüdü
Usul boylarına kurban olayım

Sallan da boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım
Halime gız çay aşağı gidiyor
Kaşıyınan gözü ge1 ge1 ediyor
Kardaşları yanı sıra gidiyor
Usul boylarına kurban olayım

Sallan da boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım

Fistan giymiş etekleri göğ idi
Anan yodlu kimden aldın öğüdü
Evvel küçüğü idi şimdi büyüdü
Usul boylarına kurban olayım

Sallan da boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım
cengiz
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1353
Kayıt: 14.02.2006, 11:25
Konum: İstanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: ______NEŞET ERTAŞ____(Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen cengiz » 27.07.2006, 04:14

Halime'nin Aşıkları

Söz-Müzik

Halime'nin aşıkları
Vur zilleri çal kaşıkları

Aman Halimem yandan
Severim seni candan

Bu fasulya kaynamaz oldu
Halime gız oynamaz oldu

Aman Halimem yandan
Severim seni candan

İki tabak bi de kaşık
İşlerimiz hep dolaşık

Aman Halimem yandan
Severim seni candan

_______________________________________

Hapisanelere attım postumu

Söz-Müzik

Hapisanelere attım postumu
Kayıp ettimi yarenimi dostumu
Bütün ahbaplarım bana küstü mü

Yandım mahpusane senin elinden
Kurtulaydım gardiyanın dilinden

Mapushane önünde bir derin kuyu
Kuyudan alırlar mahkumlar suyu
Ne gelen var ne giden bütün gün uyu

Yandım mahpusane senin elinden
Kurtulaydım gardiyanın dilinden

________________________________________

Hapishanelere güneş doğmuyor

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Hapisanelere güneş doğmuyor
Geçiyor bu ömrüm günüm dolmuyor
Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor

Yok mu hapisane beni arayan
Bu zindanda öleceğim gardiyan

Birer birer yoklamayı yaparlar
Akşam olur kapıları kaparlar
Bitmiyor geceler olmaz sabahlar

Anamdan doğalı Garip kalmışım
Acı hapisane daha genç yaşım
Benim zindanlarda ne idi işim
 
 
 
cengiz
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1353
Kayıt: 14.02.2006, 11:25
Konum: İstanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: ______NEŞET ERTAŞ____(Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen cengiz » 27.07.2006, 04:15

Hata benim

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Bilemedim kıymatını kadrini
Hata benim günah benim suç benim
Eliminen içtim derdim zehrini
Hata benim günah benim suç benim

Birgünden bir güne sormadım seni
Körümüş gözlerim görmedim seni
Boşa mecnun eylemişim ben beni
Hata benim günah benim suç benim

Bilirim suçluyum gendi özümde
Gel desem gelirdin benim izimden
Her ne çekti isen benim yüzümden
Hata benim günah benim suç benim

Sana karşı benim bir sözüm yoktur
Haklısın sevdiğim kararım haktır
Garibim derdimin dermanı yoktur
Hata benim günah benim suç benim

________________________________________

Helal et hakkını

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Belki bundan sonra göremem seni
Helalet hakkını canım helal et
Bilmedim kadrini bağışla beni
Helal et hakkını canım helal et

Bu ahiret günü bi gün gelecek
Hakimler hakimi Allah olacak
Haklı olan orda hakkın alacak
Helal et hakkını n'olur helal et

Ben de bir Garibim gözümde yaşlar
Cahildim başıma geldi bu işler
Kul kusur eyler ya sultan bağışlar
Helal et hakkını canım helal et

Gidiyo bu garip eylenemez ki
Gerçek güneş gibi söylenemez ki
Anaların hakkı ödenmez ki
Helal et hakkını canım helal et

________________________________________
Hele bakın

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Hele bakın şu feleğin işine
Ne çileler vermiş kulun başına
Mecnunu Leyla'ya hasiret etmiş
Kerem yanmış Aslıhan'ın aşkına

Eyüp dert elinden ne hale gelmiş
Hüseyün aşkına başını vermiş
Ferhat Şirin için dağları delmiş
Nesimi yüzülmüş yarin aşkına
 

 
 
cengiz
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1353
Kayıt: 14.02.2006, 11:25
Konum: İstanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: _NEŞET ERTAŞ_(Söylediği Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen günbatımı » 27.07.2006, 07:29

emegine yuregine saglik kardesim inan cok guzel sarki sozleri paylasimin icin sagol buyuk ustad neset ertas
günbatımı
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 2967
Kayıt: 18.04.2006, 21:00
Konum: Uzak Diyardan


0 kez teşekkür etti.
3 mesajına 3 teşekkür aldı.

Ynt: _NEŞET ERTAŞ_(Söylediği Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen cengiz » 27.07.2006, 08:50

Hele bakın

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Hele bakın şu feleğin işine
Ne çileler vermiş kulun başına
Mecnunu Leyla'ya hasiret etmiş
Kerem yanmış Aslıhan'ın aşkına

Eyüp dert elinden ne hale gelmiş
Hüseyün aşkına başını vermiş
Ferhat Şirin için dağları delmiş
Nesimi yüzülmüş yarin aşkına

________________________________________

Hoş Muhabbet

Söz-Müzik

Hoş muhabbet güzel olur yarinen
Gahi batın gahi zahir görünen
Türlü türlü renklere bürünen
Kendi binbir donda sır eden vardır

Mahcemal üstünde telin aşkına
Derde derman dilin aşkına
Garip bülbül gibi gülün aşkına
Düşüp gece gündüz zar eden vardır

________________________________________
İkilik Noktası

Söz-Müzik Neşet Ertaş

İkilik noktası çıksın oradan
Birdir Allah adı hoş değil midir?
İnsanları bir yaratmış yaradan
İnsanlar hep bir kardeş değil midir?

Hep kardaşık birbirimizi sevelim
Hoş dilinen birliğimizi övelim
İkiliği içimizden kovalım
Garibin emeği boş değil midir?

Garibin sözleri birlik içindir
Birliğin içinde dirlik içindir
Koru çalış aileni geçindir
Düşersen darlığa güç değil midir?

  
cengiz
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1353
Kayıt: 14.02.2006, 11:25
Konum: İstanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.

Ynt: _NEŞET ERTAŞ_(Söylediği Bütün Türkü Sözleri)

Mesajgönderen cengiz » 27.07.2006, 08:51

Kader kader derler

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Aman kader kader derler de bu nasıl kader
Köt'olursa kader boşaca gider
Gurbet ellerinde bir yetim gibi
Ellerim koynumda bıraktı kader

Bulamadım şu dünyanın tadını
Almadım dünyada ben muradımı
Kırdı felek kolumu kanadımı
Budadım da vermiyo kader

________________________________________

Kahpe Felek

Söz-Müzik N.Ertaş-Aşık Veysel

Kahpe felek ne söyleyim ben sana
Bilemedim fırsatını fendini
İki damla suyun vermedin bana
Zalım felek değirmenin döndü mü

Kara bulut oldu sanki başımdan
Ettin beni yarenimden eşimden
Değirmen dönderdin gözüm yaşından
Döne döne nöbet bize geldi mi

İşte ben gidiyom kal senin olsun
Yüce dağdan aşan yol senin olsun
Büsbütün dünya al senin olsun
Zalım felek istediğin oldu mu

Ne iş tutsam el uzattın işime
Zehir kattın ekmeğime aşıma
Her fırsatta vurdun benim başıma
Şu dünyada garip yüzüm güldü m

________________________________________
Kahveyi kavuranlar

Söz-Müzik

Kayfeyi kavuranlar (ley ley...)
Dumanın savuranlar
Cennet yüzü görmesin de (ley ley...)
Seveni ayıranlar

Vay vay şen olsun bağlamanın telleri
Vay vay şen olsun bağlamanın telleri

Kahvenin zehirleri (ley ley...)
Doyurdu ikimizi
Girdi felek araya (ley ley...)
Ayırdı ikimizi

Vay vay şen olsun bağlamanın telleri
Vay vay şen olsun bağlamanın telleri

Kayfeyi kaynadırlar (ley ley...)
Filcana damladılar

Alırlar yari elimden (ley ley...)
Garibi ağladırlar

Vay vay şen olsun bağlamanın telleri
Vay vay şen olsun bağlamanın telleri
cengiz
Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı Kullanıcı
 
Mesajlar: 1353
Kayıt: 14.02.2006, 11:25
Konum: İstanbul


0 kez teşekkür etti.
0 mesajına 0 teşekkür aldı.


ÖncekiSonraki

Dön Türkülerimiz-Sözleri-Hikayeleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir